Nhiệm vụ chi tiết các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

TPO - Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
Nhiệm vụ chi tiết các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ảnh 1