Nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội sau khi kiện toàn

TPO - Ngày 1/4, Quốc hội đã bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIV. Như vậy, nhân sự chủ chốt ở Quốc hội đều lần đầu tiên được bầu.
Nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội sau khi kiện toàn ảnh 1