Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh

TPO - 'Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công" đó là câu nói yêu thích của Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh.
Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh ảnh 1