Nhà cách mạng nào được ví “Cây vĩ cầm thứ hai” của giai cấp vô sản toàn thế giới?

TPO - Trong khi nghiên cứu lý luận, ông cùng với Mác đã bắt liên lạc với phong trào công nhân các nước, chú ý đi vào thực tiễn đấu tranh. Song, ông là con người hết mực khiêm nhường và chỉ tự nhận mình là “cây vĩ cầm thứ hai”, bên cạnh “cây vĩ cầm thứ nhất” là C. Mác.
Nhà cách mạng nào dưới đây được ví “Cây vĩ cầm thứ hai” của giai cấp vô sản toàn thế giới?

1. Nhà cách mạng nào dưới đây được ví “Cây vĩ cầm thứ hai” của giai cấp vô sản toàn thế giới?

 • icon

  Karl Mark

 • icon

  Lênin

 • icon

  Phriđơrich Ăngghen

Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học nước nào?

2. Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học nước nào?

 • icon

  Đức

 • icon

  Áo

 • icon

  Hà Lan

Lúc Friedrich Engels vừa chào đời mẹ của Engels muốn lấy tên của ai để đặt tên cho con trai?

3. Lúc Friedrich Engels vừa chào đời mẹ của Engels muốn lấy tên của ai để đặt tên cho con trai?

 • icon

  Johann Wolfgang Von Goethe

 • icon

  Feuerbach

 • icon

  Kant

Do nhu cầu tra cứu, ông đã đọc thêm rất nhiều ngoại ngữ. Mới 17 tuổi mà Engels đã biết bao nhiêu ngoại ngữ?

4. Do nhu cầu tra cứu, ông đã đọc thêm rất nhiều ngoại ngữ. Mới 17 tuổi mà Engels đã biết bao nhiêu ngoại ngữ?

 • icon

  14

 • icon

  15

 • icon

  16

Theo yêu cầu của bố, Ăngghen buộc phải rời khỏi trường trung học khi chưa tốt nghiệp để bắt đầu công việc gì?

5. Theo yêu cầu của bố, Ăngghen buộc phải rời khỏi trường trung học khi chưa tốt nghiệp để bắt đầu công việc gì?

 • icon

  Đi làm thêm ở thư viện

 • icon

  Buôn bán ở văn phòng

 • icon

  Làm ở nhà ga

Ăngghen có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Các Mác vào năm nào?

6. Ăngghen có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Các Mác vào năm nào?

 • icon

  1840

 • icon

  1841

 • icon

  1842

Đại hội II Liên đoàn những người cộng sản đã uỷ nhiệm Mác và Ăngghen cùng viết cuốn sách nào sau đây?

7. Đại hội II Liên đoàn những người cộng sản đã uỷ nhiệm Mác và Ăngghen cùng viết cuốn sách nào sau đây?

 • icon

  Tuyên ngôn của đảng cộng sản

 • icon

  Gia đình thánh

 • icon

  Hệ tư tưởng Đức

MỚI - NÓNG