Có 3 kết quả :

Người dùng VinID ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Người dùng VinID ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19

Công ty Cổ phần VinID Pay vừa chính thức trao số tiền 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Đây là toàn bộ số tiền quyên góp của các cá nhân ủng hộ thông qua ví điện tử VinID Pay trong một tháng qua và một phần được trích từ ngân sách hoạt động của VinID Pay.