Người đàn ông mắc bệnh 'người cây' tại Ninh Bình

Bệnh “người cây” đã đeo đẳng anh Nguyễn Văn Sơn từ khi mới lên 2 tuổi. Đây là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.  

Có thể bạn quan tâm