Người đàn ông bảnh bao thò tay lên bàn thờ trộm tiền viếng chùa

Người đàn ông lợi dụng lúc vắng người đã tranh thủ trộm tiền viếng tại Chùa Cói, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội.