Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh

TPO - Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, người dân địa phương và du khách hào hứng tới tham quan triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong 5 năm qua.
Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 1

Tối 24/9, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm Quảng Ninh tổ chức biểu diễn văn nghệ và trưng bày 80 gian hàng của 13 địa phương, 38 sở, ban, ngành, đoàn thể và 6 đại diện tập đoàn kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 2

Triển làm được tổ chức, triển khai từ nhiều ngày trước nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo không khí tự hào, phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 3

Qua đó, triển lãm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, đơn vị của tỉnh.

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 4

Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ninh đổi mới, phát triển, hội nhập; khẳng định vị thế, tầm vóc, vai trò của tỉnh Quảng Ninh với khu vực và cả nước.

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 5

5 năm qua, kế thừa và phát huy thành tựu 10 năm thực hiện cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, hiệu quả của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo; chủ động quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 6

Tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, quy mô; tăng trưởng kinh tế đạt mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ.  

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 7

Bên cạnh đó, văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong ảnh, người dân và du khách tham quan, thưởng thức các sản phẩm nổi bật của tỉnh Quảng Ninh được trưng bày tại triển lãm.

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 8

Thành tựu đó được cụ thể hóa bằng những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và đại diện các tập đoàn kinh tế.

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 9

Ngoài thành tựu của các sở, ban ngành, sản phẩm nổi bật của nhân dân Quảng Ninh, nhiều thiết bị sản phẩm đặc biệt cũng được các tập đoàn kinh tế giới thiệu. Trong ảnh: máy thở do Vingroup sản xuất. Đây là một trong những thiết bị hỗ trợ Chính phủ, Bộ Y tế và nhiều địa phương trong công cuộc phòng chống COVID-19 hiệu quả thời gian qua.

Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 10

Nhiều mẫu ô tô, xe máy, xe máy điện cũng được giới thiệu tới đông đảo quần chúng tới triển lãm.

  
Người dân hào hứng tới triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh ảnh 11 Đó là sự phấn đấu kiên trì, bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong suốt sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây sẽ là động lực, là niềm tin vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh bước vào một giai đoạn mới, với quyết tâm phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh ta đạt trình độ phát triển cao trong cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.
MỚI - NÓNG