Có 4 kết quả :

Nháo nhác nơi đỉnh lũ

Nháo nhác nơi đỉnh lũ

TPO - Người dân nơi “đại hồng thủy” thuộc hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp vừa mừng lũ rút, nay lại lo lắng vì lũ tiếp tục lên. Hàng ngàn ngôi nhà vẫn đang ngập chìm trong nước, hệ thống đê bao còn lại tiếp tục nguy cơ bị vỡ. Nhiều đoạn đê vẫn bị nứt, lún, rò rỉ.