Ngựa vằn tấn công sư tử để bảo vệ con non

Sử dụng sức nặng của mình, ngựa vằn đồng bằng vùng Kenya liên tục quật sư tử xuống đất, khiến kẻ thù rơi vào thế bị động.