Có 1 kết quả :

Nhân viên BVR chuyên trách ngược dòng sông Hương trong điều kiện mưa gió nguy hiểm để giữ rừng

Hàng loạt bảo vệ rừng nghỉ việc, vì đâu?

TP - Tiền lương không đủ nuôi bản thân và vợ con, điều kiện làm việc thường xuyên xa gia đình giữa núi rừng khắc nghiệt, áp lực giữ rừng căng thẳng, cùng những lý do tế nhị khác… khiến nhiều nhân viên bảo vệ rừng (BVR) chuyên trách tại TT-Huế xin nghỉ việc.