Nga My La Hán quyền - môn võ 108 thế đánh

Quyền pháp này được truyền qua 13 thế hệ trong vòng 800 năm, từng là đòn tấn công có tính sát thương cao ở vùng Tứ Xuyên.