Nâng gói hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp lên hơn 80 nghìn tỷ

Nâng gói hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp lên hơn 80 nghìn tỷ
TP - Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ước tính số tiền hỗ trợ khoảng 80.200 tỷ đồng.

Theo đó, các trường hợp được hỗ trợ gồm DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành như: nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất giày; vận tải, đường sắt; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống… DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và nghị định quy định chi tiết.

Về thuế GTGT, dự kiến, người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6 (đối với trường hợp kê khai thuế theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, 2 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng.

Về thuế TNDN, người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, 2. Thời gian gia hạn 5 tháng.

Về thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp số tiền thuế được gia hạn trước ngày 15/12.

Đối với tiền thuế đất, người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định, hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với DN nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN. Thời gian gia hạn 5 tháng, kể từ ngày 31/5.

Đáng chú ý, theo Bộ Tài chính, người nộp thuế chỉ gửi 1 lần giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7.

MỚI - NÓNG