Nam thanh niên đánh rơi tiền, đám đông xúm vào 'hôi của'

Thấy nam thanh niên đánh rơi tiền trên đường, thay vì nhặt giúp, nhiều người lại lao vào "hôi của" rồi tăng ga bỏ chạy trước sự bất lực của khổ chủ.