Có 1 kết quả :

Số tiền 5 triệu có thể không lớn với người khác, nhưng với anh Hiếu, đó là một sự hỗ trợ hết sức ý nghĩa cho cuộc sống chật vật của mình

'Chia sẻ yêu thương: Món quà thiết thực, sẻ chia khó khăn cùng tài xế công nghệ

Đằng sau những chuyến xe công nghệ, có tài xế trở về làm bố đơn thân, có người thì cố gắng gom góp tu sửa căn nhà ọp ẹp của gia đình... Mỗi người mỗi cảnh, nhưng các bác tài có gia cảnh khó khăn đều đang cảm thấy vững tin hơn khi nhận được hỗ trợ từ chương trình “Chia sẻ yêu thương” từ Grab.