Minh bạch và gần dân hơn

Minh bạch và gần dân hơn
TP - “Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước ngày càng gần dân hơn, công khai hơn, minh bạch hơn” – Chủ tịch QH nhấn mạnh tại diễn văn bế mạc kỳ họp, sáng qua (23-11).

> Báo cáo đại biểu Quốc hội về biến đổi khí hậu
> Quốc hội thông qua Nghị quyết chương trình giám sát

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, hợp tác và trách nhiệm cao trước nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung trí tuệ, tham gia tích cực, tâm huyết vào các nội dung của kỳ họp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, được cử tri, đồng bào cả nước đặc biệt quan tâm.

Hầu hết nội dung của kỳ họp được tổ chức thảo luận công khai, phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi, giám sát.

Các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ngành, các cấp và các cơ quan nhà nước đã báo cáo trước toàn dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

“Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước ngày càng gần dân hơn, công khai hơn, minh bạch hơn” – Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Quốc hội đã phân tích, đánh giá một cách sâu sắc thực trạng tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhận thấy, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Chính phủ, các ngành, các cấp đã nỗ lực phấn đấu, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Quốc hội cũng chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2013.

“Năm 2013 là thời điểm giao thời của một giai đoạn phát triển mới, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Quốc hội xác định nhiệm vụ tổng quát cho năm 2013 là phải tiếp tục phấn đấu ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm lạm phát thấp hơn, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012” – Chủ tịch QH nói.

Cùng đó, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Bước đổi mới quan trọng tại kỳ họp này, theo Chủ tịch Quốc hội là việc thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ quan trọng nhất của Nhà nước các cấp được Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Trả lời báo Tiền Phong tại cuộc họp báo sau đó, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai đến cử tri. Về quy trình thủ tục, UBTVQH sẽ xây dựng quy trình cụ thể để thực hiện Nghị quyết này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG