Có 2 kết quả :

Nghệ sĩ quốc tế hội ngộ tại Hà Nội

140 nghệ sĩ quốc tế hội ngộ Hà Nội

TPO - Khoảng 140 nghệ sĩ, chuyên gia sân khấu từ 19 trường nghệ thuật sân khấu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hội ngộ tại Hà Nội trong liên hoan sân khấu-du lịch đặc biệt.