Có 2 kết quả :

Ảnh minh họa

Vì sao cựu Chủ tịch Tập đoàn Cao su và 4 cán bộ bị khởi tố?

TPO - Đầu tư ngoài nghề kinh doanh chính hơn 2.420 tỷ đồng; có đơn vị dùng cả quỹ phúc lợi để góp vốn vào Cty “sân sau”; cố ý làm trái trong quá trình thực hiện dự án, sử dụng vốn vay... Đó là một số sai phạm được cơ quan chức năng chỉ ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN và các đơn vị thành viên.