Lắp điện năng lượng mặt trời vừa dùng vừa bán ở Sài Gòn

Hàng trăm gia đình tại TP HCM tận dụng sân thượng lắp đặt pin năng lượng mặt trời, tự sản xuất điện để dùng, số dư đem bán cho ngành điện.