Lãnh đạo Quốc hội và các uỷ ban sau kiện toàn

TPO - Ngày 7/4, sau khi bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và chủ nhiệm các ủy ban, nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội đã cơ bản được kiện toàn.
Lãnh đạo Quốc hội và các uỷ ban sau kiện toàn ảnh 1