Kỹ sư điện tử hiến kế chống gian lận thi THPT quốc gia

Một kỹ sư ở TP HCM đề xuất dùng QR Code để mã hóa thông tin thí sinh và chỉ máy mới đọc được; mã đề thi được bảo mật.