Có 6 kết quả :

Mẹ Hoa hậu Kiều Khanh nói về con

Mẹ Hoa hậu Kiều Khanh nói về con

Kiều Khanh quan tâm đến giá trị “gìn vàng giữ ngọc” của người con gái Việt Nam. Khanh bảo với mẹ: “Mẹ ơi, Việt Nam mình có truyền thống giữ gìn sự trong trắng trước hôn nhân đẹp như vậy, sao mình không giữ mà lại để mất đi. Con mong rằng con sẽ giữ gìn được!”.