Không thanh toán cho phần đầu tư tăng thêm

Không thanh toán cho phần đầu tư tăng thêm
TP - Theo Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2012-2015, kể từ 15-2-2013, các trường hợp tăng thêm khối lượng thực hiện của các dự án do điều chỉnh hạng mục làm tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư sẽ không được bố trí vốn TPCP.

> Rủi ro ồ ạt phát hành trái phiếu địa phương
> Đơn giản hóa 5 thủ tục hành chính ngành ngân hàng

Thông tư cũng nêu rõ, không bố trí vốn TPCP cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế thuộc Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn TPCP và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013.

Các quy định trên không áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo theo Nghị quyết 30A...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG