Hà Tĩnh:

Kết luận kiểm tra vi phạm của Ban Thường vụ huyện ủy Hương Khê

Từ công tác nắm tình hình, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê nhiệm kỳ 2015-2020, các đồng chí Thường trực Huyện ủy và một số tập thể, cá nhân liên quan về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong thực hiện một số nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ:

Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ một số trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong việc giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền chưa kịp thời và nghiêm túc; thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát để UBND huyện triển khai thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại xã Hương Thủy chưa bảo đảm quy trình, thủ tục.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy: Đinh Hữu Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Ngọc Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra để xảy ra một số sai sót, khuyết điểm trong việc thực hiện Quyết định số 2005 của UBND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở sai thẩm quyền; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dẫn đến việc khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án khu xử lý chất thải rắn ở xã Hương Thủy chưa bảo đảm quy chuẩn, quy trình, thủ tục.

Ngoài ra còn có trách nhiệm của Thanh tra huyện và các đồng chí Nguyễn Văn Việt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Phan Quốc Lập, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Đức Khang, Trưởng ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản huyện; Trần Thăng Long, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu: Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Việt và Phan Quốc Lập; tổ chức kiểm điểm sâu sắc đối với Ban Thường vụ Huyện ủy; làm rõ trách nhiệm đối với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các đồng chí Đinh Hữu Tân, Ngô Xuân Ninh, Lê Ngọc Huấn, Lê Trần Sáng, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Đức Khang, Trần Thăng Long.

Yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung chỉ đạo khắc phục, sửa chữa hậu quả các vi phạm, khuyết điểm; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; các quy chế, quy định về công tác cán bộ; chỉ đạo UBND huyện phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung triển khai xây dựng khu xử lý chất thải rắn bảo đảm quy trình, thủ tục; rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ phù hợp với từng vị trí công tác, nhất là các trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương
MỚI - NÓNG