[Infographics] Quan hệ Việt Nam-Cuba: Biểu tượng của thời đại

Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28-31/3. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Cuba; thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.
[Infographics] Quan hệ Việt Nam-Cuba: Biểu tượng của thời đại ảnh 1
 
Theo Theo TTXVN