[Infographic] Những người 'nắm giữ' vận mệnh Catalonia

TPO - Catalonia tuyên bố kết quả bỏ phiếu cho thấy 90% trong số 2,26 triệu người bỏ phiếu ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha. Trên thực tế, số người đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý chỉ chiếm 42% tổng cử tri đủ điều kiện ở Catalonia, tuy nhiên các lãnh đạo địa phương vẫn thúc đẩy nghị trình tách khỏi Tây Ban Nha.
[Infographic] Những người 'nắm giữ' vận mệnh Catalonia ảnh 1