Có 5 kết quả :

Tiết chế khát vọng quyền lực

Tiết chế khát vọng quyền lực

TP - Cắt nghĩa câu hỏi “Quyền lực thực chất bắt đầu từ đâu?” và “Làm thế nào kiểm soát quyền lực hiệu quả?” tùy thuộc cách tiếp cận. Lâu nay các nguyên nhân,  giải pháp kinh tế và xã hội thường được ưu tiên truy tìm. Thế còn yếu tố tâm thần- tâm linh, ít khi được bàn, thì sao?