Có 1 kết quả :

Học sinh, sinh viên của các trường nghề sẽ đi học lại vào ngày 2/3

Sinh viên 2.000 trường nghề sẽ đi học lại từ 2/3

TPO - Tại cuộc họp với các đơn vị trực thuộc Bộ bàn về kế hoạch ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các cơ sở trên toàn quốc tổ chức cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3.