Học sinh Quảng Ngãi kéo bè tre vượt sông đến trường

Bị chia cắt bởi sông Rin, hơn 50 em học sinh ở xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà phải kéo bè tre hoặc đi đò qua sông đến trường.