Học sinh hít keo con chó để tìm ảo giác

Keo con chó có thể gây hủy hoại não bộ trong thời gian ngắn.