Hệ thống VietinBank - Sức mạnh tiềm lực tài chính, vị thế và uy tín

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 16/4/2021 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021. ĐHĐCĐ VietinBank đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu tại đây, ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank chia sẻ: “ Có thể khẳng định rằng, hệ thống VietinBank chưa bao giờ có được tiềm lực tài chính, vị thế, uy tín như hiện nay.

Lãnh đạo VietinBank khẳng định luôn đáp ứng chủ động, kịp thời tất cả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng cần thiết, chính đáng của nền kinh tế, phát huy tối đa vai trò là NHTM quốc gia, chủ lực, trụ cột và chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân;

Hệ thống VietinBank - Sức mạnh tiềm lực tài chính, vị thế và uy tín ảnh 1

2020: dấu ấn thành tựu vượt bậc

Năm 2020, toàn hệ thống VietinBank tự hào vượt thách thức, khẳng định và phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo trong nền kinh tế, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19 để khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Đồng thời, VietinBank đã đẩy mạnh đổi mới, cải cách, tái cấu trúc hoạt động, thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch Kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, đáp ứng vốn tự có của Ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021.

Kết quả kinh doanh của VietinBank có sự phát triển mạnh mẽ, cải thiện cơ bản về chất, hiệu quả kinh doanh được nâng cao, cơ cấu thu nhập, cơ cấu khách hàng chuyển dịch theo hướng tích cực, lợi nhuận hợp nhất lần đầu tiên đạt mức 17.085 tỷ đồng. Nguyên nhân đạt được thành công trên là kết quả của quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với hiệu quả thực chất; làm tốt công tác quản lý cân đối vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường tiền tệ; quản trị mạng lưới hiệu quả đi đôi với phát triển các kênh phân phối mới; quản trị tài chính hiệu quả; nâng cao năng suất lao động.

VietinBank cũng thực hiện tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của nền kinh tế, phù hợp với năng lực vốn của Ngân hàng và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Chất lượng tài sản được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,94%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 136%. VietinBank đã mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm thay vì 5 năm theo dự kiến nhờ đẩy mạnh công tác thu hồi và xử lý nợ xấu, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động được kiểm soát ở mức 35,5%.

Hệ thống VietinBank - Sức mạnh tiềm lực tài chính, vị thế và uy tín ảnh 2
Hệ thống VietinBank - Sức mạnh tiềm lực tài chính, vị thế và uy tín ảnh 3

Trên cơ sở phát huy những thế mạnh trong hoạt động kinh doanh và tích cực triển khai các định hướng chiến lược, trong Quý I/2021, VietinBank tiếp tục đạt được những kết quả kinh doanh tích cực. Các chỉ số về an toàn và hiệu quả hoạt động đều tốt hơn nhiều so với cùng kỳ, trong đó: Các hạng mục thu nhập hoạt động chính của Ngân hàng đều có sự tăng trưởng trên 25% so với cùng kỳ năm 2020, chi phí hoạt động được quản trị hiệu quả, CIR duy trì ở mức hợp lý; Chất lượng tài sản được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu được quản lý ở mức dưới 1%.

Đặc biệt, VietinBank tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp cân đối nguồn vốn hiệu quả, tiết giảm chi phí vốn để tạo nguồn lực tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chính sách ưu đãi, giảm lãi suất cho vay và phí dịch vụ, luôn duy trì mặt bằng lãi suất cho vay, phí dịch vụ ở mức thấp, hợp lý nhất, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phát huy vai trò NHTM chủ lực, trụ cột trong việc cung ứng vốn và dịch vụ tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bắt đầu chiến lược 10 năm

Năm 2021, VietinBank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh bao gồm: Dư nợ tín dụng tăng trưởng 7,5%, tuân thủ hạn mức tín dụng NHNN phê duyệt (mức tăng trưởng cụ thể theo phê duyệt của NHNN và nhu cầu thực tế cần thiết của thị trường); Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng 8%-12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được kiểm soát dưới 1,5%. Các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ theo quy định của NHNN. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, đóng góp thiết thực và ngày càng lớn hơn vào sự phát triển của đất nước.

Trước những thách thức và yêu cầu ngày càng cao cho phát triển kinh tế - xã hội và ngành Ngân hàng, hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng, trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và thay đổi nhanh chóng bao gồm các quy định pháp lý theo hướng chặt chẽ hơn, tiêu chuẩn cao hơn; áp lực cạnh tranh ngày càng cao, các tác động khó lường của đại dịch Covid-19, cũng như sự thay đổi công nghệ nhanh chóng, VietinBank cần tiếp tục bám sát tình hình để kịp thời đánh giá tác động tới hoạt động kinh doanh và đầu tư, đồng thời chủ động có các biện pháp ứng xử với các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Năm 2021 là năm đầu tiên VietinBank thực hiện chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 - 2023; với tiêu chuẩn hoạt động theo Basel II; điều này đòi hỏi Ngân hàng cần tiếp tục thay đổi rất lớn từ tư duy đến cách làm, đáp ứng yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới trong hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ về chiến lược hành động, tiềm năng và triển vọng của VietinBank trong các năm tới, ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: “Kết quả kinh doanh năm 2020 là kết quả của cảquá trình nỗ lực vượt bậc; chủ động tái cấu trúc hoạt động thành công theo Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch trung hạn 2018 - 2020 và chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cải thiện hiệu quả. Qua đó, cho thấy nỗ lực, tiềm năng, nguồn năng lượng rất lớn của hệ thống VietinBank, tạo tiền đề vững chắc để VietinBank xây dựng và tổ chức thực hiện thành công chiến lược phát triển dài hạn 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; trong đó, trước hết cần thực hiện thành công kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2023. Có thể khẳng định rằng, hệ thống VietinBank chưa bao giờ có được tiềm lực tài chính, vị thế, uy tín như hiện nay. Những thành công của toàn hệ thống VietinBank cũng như những đóng góp của VietinBank đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn vừa qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Điều này tiếp thêm động lực và sức mạnh to lớn cho toàn hệ thống VietinBank, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đòi hỏi toàn hệ thống VietinBank cần phải tiếp tục nỗ lực và trách nhiệm cao hơn nữa, kiên định với định hướng chiến lược phát triển, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch và chiến lược đề ra để phát triển mạnh mẽ, phụng sự đắc lực cho sự phát triển đất nước nhanh và bền vững, hội nhập với thế giới thành công. “

5 Chủ điểm kế hoạch trung hạn 2021 - 2023

- Tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng

- Thay đổi phương thức cạnh tranh

- Gắn tăng trưởng với kinh tế ngành, vùng trọng điểm

- Chuyển đổi số toàn diện hoạt động ngân hàng

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực thực thi nhanh

MỚI - NÓNG