Hệ thống robot leo lên kệ để lấy hàng hóa

Robot có thể leo lên kệ để lấy hàng hóa, xử lý 400 đơn hàng trong 1 giờ và hoạt động 24/7.