Hệ thống Radar “Yenisei” dự kiến trang bị cho S-500

Hệ thống Radar “Yenisei” dự kiến trang bị cho S-500 xuất hiện trên kênh truyền hình Russia-1 TV

Có thể bạn quan tâm