Có 1 kết quả :

Quận Bắc Từ Liêm sẽ có Chủ tịch mới

Quận Bắc Từ Liêm sẽ có Chủ tịch mới

TPO - Ông Trần Thế Cương được điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm từ ngày 4/1/2019; được giới thiệu để HĐND quận Bắc Từ Liêm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016 - 2021.