Có 1 kết quả :

Khách sạn mini trên ván trượt

Khách sạn mini trên ván trượt

TP - Tại khu vực cực Bắc Phần Lan, nơi giáp ranh Bắc Cực và cũng là nơi thường quan sát thấy hiện tượng hào quang Bắc Cực, đã xuất hiện một kiểu khách sạn độc đáo - khách sạn mini đặt trên ván trượt băng.