Có 3 kết quả :

Bác Hồ luôn dành tình yêu thương sâu sắc cho thiếu niên nhi đồng. Ảnh: tư liệu

Đặt nhân dân vào vị trí trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động

TP - Đọc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dễ dàng nhận thấy hai chữ CON NGƯỜI chiếm lĩnh mọi suy tư, trăn trở của Người, đây chính là biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, PGS.TS Lại Quốc Khánh Chủ nhiệm Bộ môn Hồ Chí Minh học, Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, khẳng định.