Có 4 kết quả :

Hầm rượu cổ xuyên lòng núi

Hầm rượu cổ xuyên lòng núi

Hình thành từ năm 1923, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, bom đạn chiến tranh, hầm rượu Debay nằm trong lòng núi tại Bà Nà - Đà Nẵng vừa được phục hồi lại gần như nguyên trạng.