Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 84 nghìn tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
TPO - Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021), ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, trong năm 2021 sẽ tập trung mục tiêu kép, vừa phòng chống COVID-19 vừa hồi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 21/12, Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị thành phố. 

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, từ 21 - 22/12 nhằm đánh giá thực hiện hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong giai đoạn 2016-2020; Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kết hoạch đầu tư năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt, đại dịch COVID-19 toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế - xã hội thành phố và đất nước. Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

GRDP đạt tốc độ tăng trưởng 11,22% (gấp khoảng 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước, dự kiến 2-3%); Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 15,05%, xuất khẩu tăng 10,56%; Tổng thu ngân sách đạt 84.199 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách địa phương đạt 34.199 tỷ đồng (tăng 17,2%). Riêng thu nội địa đạt 30.000 tỷ đồng (tăng 11%).

Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 84 nghìn tỷ đồng ảnh 1 Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ngoài ra, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ: Sản xuất công nghiệp tăng 15,05%; Kim ngạch xuất khẩu 18,95 tỷ USD (tăng 18,46%); Sản lượng hàng qua cảng 142,8 triệu tấn (tăng 10,56%); Tổng vốn đầu tư phát triển 172.250 tỷ đồng (tăng 13,49%); Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,93%.

Hạ tầng kinh tế xã hội, diện mạo đô thị, nông thôn tiếp tục có nhiều chuyển biến. Thành phố thực hiện thành công mục tiêu kép phòng chống có hiệu quả COVID-19 và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2021, thành phố chọn chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Theo đó, thành phố tập trung mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Tiếp tục tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Phát triển, hiện đại hóa đô thị theo 3 hướng đột phá; Xây dựng thành công mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế.

MỚI - NÓNG