Hà Nội yêu cầu kiểm soát xung đột lợi ích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích.

Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, hướng tới việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật; kịp thời ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong số các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra, thành phố xác định triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính ngân sách, tổ chức cán bộ… Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quyết định của UBND thành phố.

Thành phố yêu cầu nâng cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch của thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của luật phòng, chống tham nhũng.

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng, vi phạm tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Thành phố Hà Nội cũng nêu về biện pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Một trong số các giải pháp Hà Nội đặt ra là thực hiện nghiêm công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng; tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng…

MỚI - NÓNG
Những nàng thơ nơi quán Trịnh
Những nàng thơ nơi quán Trịnh
TP - Chưa đến độ cả nước biết tên nhưng khán giả các phòng trà Hà Nội không lạ gì Mai Loan, Bích Ngọc, Diệu Thúy. Ngoài giọng hát, hình như còn cả những truân chuyên đã đưa họ đến với bến bờ nhạc Trịnh. Một lần nữa họ lại chuyên chở những giá trị nhân bản của dòng nhạc này đến với khán giả. Tới đây cả ba đều góp giọng trong hai đêm Giấc mơ Trịnh 1 vào 2/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.