Hà Nội lập Ban thi tuyển các giải pháp chống ùn tắc giao thông

Hà Nội lập Ban thi tuyển các giải pháp chống ùn tắc giao thông
TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 6873 thành lập Ban tổ chức thi tuyển và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức thi tuyển ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Trưởng ban; ông Nguyễn Thế Hùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Phó Trưởng ban. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch tổ chức thi tuyển do UBND Thành phố ban hành; Phê duyệt Nhiệm vụ thi tuyển ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Phê duyệt Quy chế tổ chức thi tuyển; Phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển; Tổ chức lấy ý kiến đối với các phương án dự thi; Công bố kết quả cuộc thi và tổ chức trao thưởng.

Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Tổ chức trong suốt quá trình tổ chức thi tuyển; Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và nội dung các cuộc họp cho Ban tổ chức thi tuyển; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi; Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và kế hoạch thi tuyển cho các tổ chức, cá nhân dự thi; Phổ biến các quy định về hồ sơ dự thi; Tiếp nhận, thống kê, quản lý và kiểm tra hồ sơ các phương án dự thi theo quy chế thi tuyển trước khi chuyển đến Hội đồng thi tuyển; Phối hợp với hội đồng thi tuyển trong suốt quá trình thi tuyển; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban tổ chức thi tuyển giao. Ban Tổ chức và Tổ thư ký làm việc theo Quy chế do Chủ tịch Hội đồng phê duyệt và có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng thi tuyển thực hiện việc tuyển chọn phương án theo Quy chế và Nhiệm vụ thi tuyển.

MỚI - NÓNG