Hà Nội giám sát thực hiện các quy định về BHXH

0:00 / 0:00
0:00
HĐND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH trên địa bàn, thời gian giám sát tới đầu tháng 6 tới.

Đoàn của HĐND TP.Hà Nội sẽ thực hiện giám sát trong thực hiện chính sách BHXH tại các sở ngành, quận huyện, một số khu công nghiệp, doanh nghiệp từ năm 2017 đến nay, trong đó có công tác chỉ đạo, triển khai chính sách; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH; việc phát triển và các chỉ tiêu về BHXH; công tác thu – chi, thu hồi nợ, giải quyết chính sách, thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH...

MỚI - NÓNG