Hà Nội có thể tăng 30% giá đất từ năm 2020

TPO - Dự kiến, tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV các đại biểu sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV tại quận Hoàn Kiếm, đại biểu HĐND thành phố cho biết, kỳ họp thứ 11 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/12.

Theo đó, Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XV dự kiến sẽ xem xét các báo cáo quan trọng như kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố Hà Nội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 của thành phố Hà Nội; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2019, tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020...

Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến cũng sẽ xem xét các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hòi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

HĐND thành phố dự kiến cũng sẽ xem xét Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục cơ sở nhà đất phải di rời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường; Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12-2024...

HĐND thành phố cũng sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND thành phố và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.

Đề xuất tăng bình quân 30% giá các loại đất

UBND  thành phố Hà Nội vừa đề xuất tăng bình quân 30% giá các loại đất, sau khi lấy ý kiến góp ý vào tờ trình ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024. Dự thảo Nghị quyết bảng giá đất nêu trên sẽ được trình HĐND xem xét, thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12/2019.

Trong đó, giá đất ở đô thị dự kiến cao nhất hơn 200 triệu đồng/m2, áp dụng cho một số địa bàn thuộc quận Hoàn Kiếm như phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ (giá áp dụng từ 1/1/2015 đến 31/12/2019 là 162 triệu đồng/m2). Giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông với hơn 4,5 triệu đồng/m2.

Thành phố Hà Nội cho rằng, việc xây dựng bảng giá đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giảm bớt chênh lệch giữa bảng giá với thị trường; góp phần thiết lập cơ chế chính sách đồng bộ trong quản lý đất đai; hài hoà lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, bảng giá đất mà UBND thành phố Hà Nội dự kiến áp dụng còn thấp hơn nhiều so với mức giá đang giao dịch trên thị trường.

MỚI - NÓNG