Hà Nội có 34 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nay, qua rà soát, tổng hợp, có 56 trường hợp giải quyết nghỉ hưu theo Nghị định 26 của Chính phủ. Trong đó, 34 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 22 người nghỉ chờ đến đủ tuổi nghỉ hưu.
Hà Nội có 34 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gặp mặt các cán bộ xin nghỉ hưu, không tái cử nhiệm kỳ tới

Cụ thể, qua rà soát, Ban Tổ chức thành ủy đã tổng hợp danh sách gồm 97 cán bộ thuộc diện không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

 Trong số 97 cán bộ này có 18 người là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; cán bộ chủ chốt của thành phố, thành ủy viên tại các sở, ban, ngành thành phố; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

 12 người là bí thư các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy (trong đó 8 người là bí thư các quận, huyện, thị ủy; 4 người là bí thư các đảng ủy trực thuộc Thành ủy;

 17 người là phó bí thư các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy (trong đó 14 phó bí thư các quận, huyện, thị ủy; 3 phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Thành ủy);

 50 người là ủy viên thường vụ cấp ủy trực thuộc Thành ủy; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND các quận, huyện, thị.

 Theo báo cáo, căn cứ các quy định hiện hành và độ tuổi của 97 cán bộ, 12 cán bộ nghỉ hưu và nghỉ công tác trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố; 85 cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử (trong đó 63 cán bộ có thời gian công tác dưới 24 tháng; 22 cán bộ có thời gian công tác trên 24 tháng).

 Theo Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nay, đã giải quyết nghỉ hưu theo quy định 20 trường hợp. Trong số này, 9 trường hợp nghỉ hưu trước đại hội cấp trên cơ sở; 11 trường hợp nghỉ hưu sau đại hội cấp trên cơ sở.

 Giải quyết nghỉ theo Nghị định 26 của Chính phủ cho 56 cán bộ. Trong đó, 34 cán bộ nghỉ trước tuổi, 22 cán bộ nghỉ chờ đến đủ tuổi nghỉ hưu. Giải quyết, bố trí công tác khác theo nguyện vọng cho 5 trường hợp.

 Riêng với 16 cán bộ chủ chốt thành phố và các sở, ban, ngành thành phố, sẽ có 4 trường hợp nghỉ hưu trước Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 12 trường hợp tiếp tục bố trí, sắp xếp sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

 Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đều đảm bảo đúng nội dung, quy trình, quy định.

MỚI - NÓNG