Giúp DNNN thoái vốn nhanh để lên sàn

Giúp DNNN thoái vốn nhanh để lên sàn
TP - Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa (CPH) thoái vốn của các tập đoàn, DNNN và đưa họ lên sàn chứng khoán, UBCKNN đã giảm thời gian xem xét hồ sơ từ 30 ngày xuống 20 ngày.

Tất cả các khâu thủ tục liên quan đến thoái vốn và CPH của các tập đoàn, DNNN, UBCKNN ưu tiên xử lý sớm.

MỚI - NÓNG