Giáo viên Thanh Hóa thắng kiện được trả lại 2,3 tỷ đồng

Dù tuyển dụng giáo viên, nhân viên hợp đồng nhưng nhiều năm nay, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) không đóng bảo hiểm còn bất ngờ cho họ thôi việc vào năm 2017. Sau nhiều lần giáo viên mang đơn đi kiện, huyện Như Thanh buộc phải trả lại hơn 2,3 tỷ đồng.

Ông Đinh Xuân Hướng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên, nhân viên hành chính ngành giáo dục thôi hợp đồng lao động tính đến năm 2017.

Trước đó, từ năm 2005-2017, người sử dụng lao động đã đóng 2.536.802.800 đồng/3.371.540.000 đồng, trong đó đóng bằng tiền ngân sách là hơn 178 triệu đồng, người lao động “đóng thay” cho người sử dụng lao động số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Còn nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 834 triệu đồng.

Giáo viên Thanh Hóa thắng kiện được trả lại 2,3 tỷ đồng ảnh 1 Kết luận của UBND huyện này thừa nhận vi phạm trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên, nhân viên hành chính

Người lao động đã đóng 1.168.138.100 đồng/1.544.333.100 đồng, còn nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 375 triệu đồng. Tổng số nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tính đến thời điểm thanh tra là hơn 1,2 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền lãi chậm đóng bảo hiểm).

Như vậy, UBND huyện Như Thanh phải có trách nhiệm chi trả lại cho người lao động đã “đóng thay” cho người sử dụng lao động số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; thanh toán tiền còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền hơn 834 triệu đồng.

Các trường học có vi phạm hoàn trả lại số tiền hơn 178 triệu đồng cho người lao động theo quy định do kế toán trường học đã thu tiền bảo hiểm của giáo viên, nhân viên, nhân viên hợp đồng nhưng không nộp. Việc chi trả phải thực hiện xong trước quý III năm 2019.

Được biết, tính đến đến năm 2017, trên địa bàn toàn huyện Như Thanh có tổng số 182 giáo viên các môn đặc thù, nhân viên hành chính trong ngành GD&ĐT thôi hợp đồng lao động tại 53 trường học (giáo viên 100 người, nhân viên hành chính, kế toán 82 người).

Giáo viên Thanh Hóa thắng kiện được trả lại 2,3 tỷ đồng ảnh 2 Trụ sở UBND huyện Như Thanh

Trong đó khối Mầm non 33 người; khối Tiểu học 71 người (51 giáo viên, 20 giáo viên hành chính), khối Trung học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở 76 người (49 giáo viên, 27 nhân viên hành chính; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 người.

Kết luận cũng chỉ ra, huyện Như Thanh chưa nghiêm túc, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 182 giáo viên, nhân viên hành chính tại 53 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Kế toán một số trường học đã thu tiền bảo hiểm của giáo viên, nhân viên, nhân viên hợp đồng nhưng không nộp là chưa đúng quy định.

"Nguyên nhân là do thiếu một số vị trí, môn đặc thù để xây dựng trường chuẩn quốc gia (nhu cầu tuyển, sử dụng giáo viên, nhân viên hành chính, nhưng không thực hiện quyền lợi cho người lao động). Nguồn thu ngân sách thấp, khả năng tự cân đối ngân sách dành để chi trả các chế độ bảo hiểm cho giáo viên, nhân viên hợp đồng gặp khó khăn.

Công tác tự đánh giá, dự báo sự biến động tăng giảm học sinh theo chu kỳ biến động dân số trong từng thời kỳ trong ngành giáo dục của huyện chưa được quan tâm đúng mức để làm hợp đồng lao động cho phù hợp với thực tế. Chưa ý thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm đối với người lao động hợp đồng và chưa thực hiện kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động" -.Kết luận nêu rõ.

Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Bảo hiểm xã hội huyện chưa thường xuyên đấu mối, phối hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chế độ bảo hiểm cho người hợp đồng lao động.

Những quyết định nêu trên có trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Hiệu trưởng, kế toán các trường có vi phạm từ năm 2005 đến 2017.

Chủ tịch UBND huyện Như Thanh cũng yêu cầu, các tập thể, cá nhân có liên quan tới các vi phạm trên nghiêm túc kiểm điểm trước UBND và có kết quả báo cáo trước ngày 31/10.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG