Giãn và miễn giảm thuế gần 20 nghìn tỷ đồng

Giãn và miễn giảm thuế gần 20 nghìn tỷ đồng
TP - Ngày 22-6, Bộ Tài chính có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các giải pháp về thuế cho doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển năm 2011- 2012. Nếu Chính phủ thông qua đề xuất miễn giảm thuế của Bộ Tài chính, sẽ có khoảng 15 - 19,5 nghìn tỷ đồng tiền thuế được giãn và miễn giảm trong năm 2011.

> Nhiều đối tượng được đề nghị miễn giảm thuế TNCN
> Lợi nhuận không theo kịp lãi suất cho vay

Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, để kịp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 7 năm 2011 về vấn đề này, Bộ Tài chính Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ báo cáo trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2011, trên cơ sở Nghị quyết phiên họp của Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính về phương án miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng đã nêu rõ các giải pháp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, lao động bớt khó khăn, ổn định đời sống.

Đồng thời, Bộ cũng tính toán cụ thể tác động đến thu ngân sách trong điều kiện nếu thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nêu trên.

Theo tính toán, tổng số thuế giãn năm 2011 khoảng: 10.000 - 13.000 tỷ đồng; tổng số thuế miễn, giảm năm 2011 khoảng: 5.250 - 6.500 tỷ đồng (trong đó thuế thu nhập cá nhân khoảng 1.750 - 1.800 tỷ đồng).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG