Giám đốc sáng tạo Nam Trung - Nhân tố làm nên thành công Next Top Model 2017

Giám đốc sáng tạo Nam Trung là một trong những nhân tố làm nên thành công Next Top 2017. Anh để lại ấn tượng người thầy khó tính nhưng cũng rất cảm thông, quan tâm đến thí sinh.

Có thể bạn quan tâm