Có 1 kết quả :

Vẫn cứ lo sách trao giải xong lại cho vào kho.

GIải thưởng sách: Không thể cứ trao xong lại cất kho

TP - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ nhất trao đổi quanh tiêu chí và kỳ vọng khi Giải thưởng sách Việt Nam được nâng tầm thành Giải thưởng Sách quốc gia.