Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng:

Giải quyết triệt để các tố cáo về nhân sự trước Đại hội

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bắc Giang
Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Bắc Giang
TP - Ngày 26/6, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, Tỉnh ủy Bắc Giang cần quan tâm, làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, và đạt kết quả cao nhất của nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh, bảo đảm yêu cầu vừa thiết thực, vừa giải quyết được nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, vừa có tầm nhìn dài hạn tạo tiền đề trong phát triển, trong đó kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác nhân sự ở đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh cần thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng quy trình, quy định, công khai minh bạch, lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời, công tác nhân sự phải bảo đảm về cơ cấu, số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc, và cơ cấu ba độ tuổi. “Tỉnh Bắc Giang cần đảm bảo tốt môi trường chính trị cho đại hội, quan tâm giải quyết triệt để, công khai, minh bạch những vấn đề bức xúc của người dân, những khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, đồng thời phòng ngừa những tình huống, ý đồ chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng”, ông Thưởng đề nghị.      

MỚI - NÓNG