Giả danh thầy tu bịa chuyện ma ám, lừa nạn nhân 200 triệu đồng

Nhóm lừa đảo mạo danh thầy tu bịa chuyện ma ám, vong theo, lừa nạn nhân cúng giải hạn và chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của nạn nhân bằng cách tráo tiền âm phủ.